تبلیغات
زندگی دو کلمه است.:"فقط خدا" - تقدیم به بهترینم..مادر

زندگی دو کلمه است.:"فقط خدا"

تقدیم به بهترینم..مادر

    تمام واژه های زیبای ننوشته ام رابرای تومینویسم وتمام حرفهای نگفته ام رابرای  تومیگویم..تمام عاشقانه هارابرای توغزل میکنم وزیباترین ترانه هارا برای تومیسرایم ...

تویی که تمام کسم هستی دراین زمان بی کسی..

اگرنباشی سرم رابه کدامین شانه بگذارم که غصه هایم راتاب بیاورد وباگریه ام بگرید وباخنده ام  بخندد وشاد شود..

 

                  

    جزتوای مادرخوبم چه کسی میتواند بی هیچ چشمداشتی تکیه گاه لحظات  تنهایی وسخت زندگی ام باشد؟؟؟+ نوشته شده در  شنبه 13 آبان 1391ساعت 06:14 ب.ظ  توسط شادی   نظرات()